تبلیغات ویدیویی

تبلیغات ویدئویی

تبلیغات ویدئویی یکی از تاثیرگذار ترین روش های تبلیغاتی برای معرفی محصول، خدمت و یا کالای کسب وکار به حساب می آید که اگر با رعایت اصول و جذابیت باشد،از بازدید بالایی برخوردار می شود.

تبلیغات ویدئویی صحیح می تواند بیشترین تاثیر را بروی مخاطب و در نتیجه فروش کسب وکار به شرط پخش ویروسی میان کاربرانبگذاردکه به جرات می توان گفت علاوه بر فروش برروی برندسازی نیز موثر است.

طبق آمار های رسمی درباره مشاهده ویدئو، حدود ۷۸ درصد از کاربران هر هفته ویدیوهای آنلاین تماشا می‌کنند و ۵۵ درصد از آنها هر روز این کار را انجام می‌دهند.

خدمات تبلیغات ویدئویی ایران رادا

تبلیغات ویدئویی

پخش در اشتراک ویدیو

پخش گسترده ، موضوعی و تعداد بالا در شبکه های اشتراک ویدیو فارسی وخارجی

تبلیغات ویدئویی

پخش در شبکه های اجتماعی

پخش گسترده، موضوعی و ویروسی در شبکه های اجتماعی مطرح جهانی و فارسی
تبلیغات ویدئویی

مشاوره ویدئو مارکتینگ

مشاوره، آنالیز و تحلیل حضور در شبکه های اجتماعی و شبکه های اشتراک ویدیو

تبلیغات ویدئویی

ساخت ویدیو

ساخت موضوعی ویدیو با توجه به موضوع کسب وکار، محصول یا خدمت

تبلیغات ویدئویی

جریان سازی

جریان سازی و فرهنگ سازی یک موضوع در جامعه برای کسب وکار

تبلیغات ویدئویی

پخش ویروسی

پخش گسترده ، ویروسی و زیر پوستی ویدیو میان جامعه مخاطب هدف کسب وکار

پلن های تبلیغات ویدئویی ایران رادا

 • تجاری
  • ویژه سایت پربازدید یکبار
   • پخش در شبکه های اشتراک ویدئو
   • مناسب برای ویدیوی سایت استارتاپها
   • بازدهی مناسب و مفید
   • افزایش بازدید طبیعی
   • پشتیبانی از طریق پنل مشتریان

  • خرید سرویس
 • درحال توسعه
  • ویژه سایت متوسط ماهیانه
   • پخش در شبکه های اشتراک ویدئو
   • مناسب برای ویدیوی سایت استارتاپها
   • بازدهی مناسب و مفید
   • افزایش بازدید طبیعی
   • پشتیبانی از طریق پنل مشتریان

  • خرید سرویس
 • استارتاپ
  • ویژه سایت بازدید کم ماهیانه
   • پخش در شبکه های اشتراک ویدئو
   • مناسب برای ویدیوی سایت استارتاپها
   • بازدهی مناسب و مفید
   • افزایش بازدید طبیعی
   • پشتیبانی از طریق پنل مشتریان

  • خرید سرویس

مشاوره تبلیغات ویدئویی

 • با مشاوره از ایران رادا بهترین پلن تبلیغات ویدئویی را انتخاب کنید.
 • کارشناسان ایران رادا در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.
 • مشاوره اولیه از ایران رادا ، رایگان است.
 • اطلاعات خود را به صورت دقیق و واضح وارد کنید.

Loading