درباره ما۱۳۹۸-۷-۱۹ ۲۱:۵۱:۴۷ +۰۳:۳۰

ایران رادا فعالیت خود را از بهمن ۱۳۹۰ آغاز کرده است و هم اکنون سایت های زیادی را راه اندازی کرده است و یا سرمایه آنها برای راه اندازی و توسعه را تامین کرده است.