رپورتاژ

اصفهان ۶۰ – اصفهان رویایی

اصفهان فراتر از یک شهر است. اصفهان شهری بر هامون نهاده است که در خاطره و نسل های این سرزمین بعنوان نماد تمدن ایرانی-اسلامی شناخته شده است. اصفهان یادگار اوج هنر و قدرت دوره صفوی است. اصفهان رویایی است که در روح و جان مردمانش نقش بسته است و این راز ماندگاری اوست.
جمع بازدید تایید شده = ۱۳۸