آموزش جلوگیری از اتمام پهنای باند هاست توسط Hotlink

آموزش جلوگیری از اتمام پهنای باند هاست توسط Hotlink

روش اول:

برای تنظیم باید دستور العمل زیر را در فایل htaccess قرار دهید .

تذکر : در صورت وجود نداشتن این فایل دراکانتتان، یک فایل htaccess در public_html ایجاد کنید

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg|css)$ – [F]

متن بالا دستور مسدود کردن Apache Web Server تمام لینک های “.gif”, “.jpg” and “.css” را می دهد

نکته : توجه داشته باشید که حتما قبل از ذخیره فایل htaccess را که به جای عبارت  yourdomain.com نام دامنه خود را قرار دهید.

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^https://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC]
RewriteRule .(gif|jpg)$ https://www.yourdomain.com/hotlink.jpg [R,L]

کد بالا دستورمیده تا به جای تمام فایل های “jpg”و”gif” را که در سایت دیگری لینک شده را با عکس دیگر که در آدرس  https://www.yourdomain.com/hotlink.jpg جایگزین کند.
yourdomain.com  : نام دامنه شما
yourdomain.com/hotlink.jpg : آدرس عکسی که می خواهید جایگزین شود.

حفاظت ازطریق Hotlink: چگونه از سرقت فایل های خود جلوگیری کنیم.

روش دوم :

وارد فایل منیجر هاست خود شوید.

وارد قسمت Hotlink Protection شوید .

در بخش List the URLs to which you wish to allow access نام سایت هایی که میخواهید به فایل های روی سایت شما دسترسی داشته باشند را وارد تمایید .
برای مثال نام دامنه شما yourdomain.com باشد قرار دادن لینکهای

Home


http://www.yourdomain.com در کادر مورد نظر ضروری میباشد .
اگر سایت های دیگری هم هست که میخواهید به فایل های شما دسترسی داشته باشند به لیست بالا اضافه میکنید.

در بخش Block direct access for the following extensions (comma-separated) فرمت فایل هایی که میخواهید محدود شود را وارد نمایید .

شما می توانید یک عکس جایگزین را در بخش Redirect the request to the following URL وارد نمایید تا بجای عکس های موجود در سایت خود قرار دهید تا در صورت کپی کردن لینک عکس های شما، این عکس جایگزین شده و نمایش داده شود.

و در انتها روی گزینه submit کلیک نمایید تا Hotlink Protection روی هاستشما فعال شود .

۱- آدرس دامنه هایی که میخواهید روی سایت شما دسترسی داشته باشند را در این کادر وارد کنید تا hotlinl برایشان فعال شود .

۲- فرمت فایل هایی که میخواهید در سایت های دیگر نمایش داده نشوند را در این کادر وارد کنید .

۳- لینک عکس جایگزینی که میخواهید با وارد کردن لینک فایل های محدود شده سایت شما توسط سایت های دیگر نمایش داده شود را در این کادر وارد کنید .

۴- در انتها بر روی submit کلیک کنید .

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.